Witaj.

Administrator/ 13 października, 2021/ Bez kategorii/ 0 comments

Witamy na naszej stronie internetowej, na której postaramy się wyjaśnić, na czym polega prowadzona przez nas psychoterapia, dla kogo jest ona przeznaczona, jakie są warunki uczestnictwa, oraz jakich rezultatów można spodziewać się po jej ukończeniu.

Na Oddziale oferujemy specjalistyczną pomoc w leczeniu depresji (zaburzeń afektywnych), nerwic oraz innych zaburzeń psychicznych – każdorazowo przyjęcie na oddział poprzedzone jest uzgodnieniem czy ta forma leczenia wskazana jest w danej sytuacji.

Psychoterapia na oddziale odbywa się w nurcie psychodynamicznym, włączamy także uznane przez nas za cenne interwencje i treści z innych paradygmatów.

Celem psychoterapii jest pomoc pacejntom w rozwiazaniu zgłaszanych problemów – najcześciej przejawiajacych się jako objawy (np. nerwicowe, lękowe, depresyjne) poprzez zrozumienie mechanizmu ich powstawania i utrzymywania oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie późniejszym ich nawrotom – ten model psychoterapii oferuje trwałe zmiany – w odróżnieniu od psychoterapii behawioralno-poznawczej efekt terapeutyczny pojawia się później, lecz jest trwalszy, co ogranicza nawroty, daje trwałe mechanizmy lepszego radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Psychoterapia grupowa nie jest grupą wsparcia – grupy wsparcia koncentrują się na wsparciu – w przeżywaniu konsekwencji życiowych sytuacji kryzysowych lub zaburzonego funkcjonowania, dając czasową (często ograniczoną do czasu udziału w grupie) ulgę, nie dotykają kwestii usuwania przyczyn objawów – często przyczyniając się do utrwalania sposobu działania którego konsekwencją jest trwanie objawów.

Psychoterapia grupowa to przyglądanie się sobie w kontakcie z ludźmi oraz eksplorowanie nowych bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, praca nad poprawą jakości relacji, skuteczniejszym radzeniem sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą życie w naszych codziennych grupach – związku, rodzinie, zespole w pracy.

Otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych, zaopiekowanych zasadami i normami „cieplarnianych” warunkach terapii grupowej umożliwia nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi po ukończeniu terapii – o wiele szybciej niż dzieje się to przy pomocy psychoterapii indywidualnej – w której pacjent ma kontakt tylko z terapeutą. Terapia grupowa jest swego rodzaju „laboratorium” w którym w relacjach pomiędzy pacjentami odtwarza się fukcjonowanie w życiu – to co jest zasobem, a także to co jest problemem. W tych laboratoryjnych warunkach łatwiej jest podjąć próbę zmiany funkcjonowania, jak w każdym laboratorium – tu także obowiązują zasady.

Ważne dla ułatwienia pacjentom pracy i uczestnictwa terapii jest zadbanie o odpowiedni dobór uczestników – tak, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, by mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach, dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami. Zasadniczo grupę tworzą osoby podobnym problemem – ułatwia to wzajemne zrozumienie i wymianę doświadczeń.

Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie (ale i z pomoca terapeutów) i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi. Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

 • nie jesteś sam(a) w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków i radości.
 • potrafisz pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem.
 • możesz podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia.
 • jesteś słuchany(a) i zauważany(a) przez innych ludzi, inni uznają Twoją odmienność i wyjątkowość
 • możesz wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności
 • jesteś częścią ważnej dla siebie wspólnoty i czujesz się bezpiecznie
 • potrafisz przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w Twoim życiu
 • potrafisz pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi Ci ludźmi

Istnieje kilka ważnych zasad do przestrzegania w trakcie trwania terapii:

 • zasada tajemnicy – powstrzymanie się o mówieniu o osobach z grupy poza sesjami terapeutycznymi
 • zasada systematyczności i obecności
 • zasada nieagresji wobec siebie i innych,
 • zasada nieoceniania, gdyż oceny „dobrze-źle” nie służą poszukiwaniom rozwiązań

grupa terapeutyczna składa się z maksymalnie 12 osób

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*