Zespół

Zajęcia na oddziale dziennym prowadzone są przez doświadczony, wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny, między innymi:

lek. med. Andrzej Marks — psychiatra, kierownik oddziału

 • specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 • absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • pracuje w poradni „Na Witosa” w Katowicach
 • szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • pracuje pod superwizją Pawła Glity
 • zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości

mgr Łukasz Lewandowski — psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 • ukończył studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • jest w trakcie całościowego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • pracuje pod regularną superwizją superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego — Krzysztofa Klajsa, Dyrektora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 2007 – 2010 pracował w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej jako terapeuta; zajmował się tam diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, terapią małżeńską i rodzinną, konsultował także Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Placówkę Interwencyjną
 • w latach 2006 – 2007 pracował jako badacz w firmie BCMM badania marketingowe i szkolenia, prowadził tam badania ilościowe i jakościowe na potrzeby marketingu
 • w 2006 roku odbył staż w komendzie wojewódzkiej policji w Katowicach w wydziale kryminalnym
 • w latach 2003-2004 oraz w roku 2005 odbył staż w II szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej na oddziałach psychiatrycznym ogólnym, oraz psychiatrycznym geriatrycznym
 • od 2006 roku pracuje w NZOZ Vera-Med, gdzie przyjmuje pacjentów w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej
 • w latach 2010-2011 pracował jako terapeuta na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Katowicach
 • od 2010 prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny

Ukończył:

 • szkolenie „Terapia i Rehabilitacja w Psychiatrii” 2005
 • szkolenie „Szkoła dla Rodziców — część I”
 • szkolenie „Szkoła dla Rodziców — część II” i posiada uprawnienia do przeprowadzania tych szkoleń
 • warsztaty „Norma a patologia zachowań seksualnych dzieci i młodzieży” – Pracownia Terapii i Rozwoju — Wiesław Sokoluk 2008
 • brał udział w ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom — ofiarom przestępstw” – Fundacja Dzieci Niczyje – 2008
 • szkolenie „Dziecko Krzywdzone. Rozpoznawanie objawów” – OPDziR 2007
 • szkolenie „Interwencja Kryzysowa — pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 2007
 • wystąpił z wykładem na sympozjum „Przyjazne Przesłuchiwanie Dzieci” – 2008
 • szkolenie „Chochlik Męczybrzuszek — psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi” – Rafał Antkowiak 2011
 • szkolenie „Ach, powtórz to wszystko jeszcze raz — psychoterapia pacjentów z natręctwami” – Krzysztof Klajs 2011
 • szkolenie „Rzucone ziarno — metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami” – Katarzyna Szymańska 2010
 • szkolenie „Zanim Dorosnę — diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” – Violetta Ambroziak 2007
 • szkolenie „Wszystkie drogi prowadzą do… komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii” – Małgorzata Skubacz 2007
 • szkolenie „Lęk — mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródeł wsparcia” – Elżbieta Czapiewska-Zejden 2007
 • uczestniczył w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim w Krakowie 2014
 • szkolenie Hipnoza — królewska droga do nieświadomości – 2016

mgr Agnieszka Lewandowska — psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

 • ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalności: psychologia kliniczno- sądowa oraz psychologia wychowawcza dzieci i młodzieży
 • jest w trakcie całościowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej

Doświadczenie zawodowe:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ Vera -Med
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny w NZOZ Vera-Med
 • Dzienny Odział Psychoterapii w szpitalu MSWiA w Katowicach
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

Praktyki, staże:

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach
 • Centrum Pediatrii w Sosnowcu Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Katowicach

Ukończyła:

 • Roczny Program Edukacji Psychologicznej powadzony w konwencji Gestalt
 • szkolenie: „Metafora i bajka w pracy z dorosłymi” Polski Instytut Ericksonowski
 • szkolenie: „Podstawy systemowej terapii rodzin”
 • szkolenie: „Systemowa terapia rodzin”
 • szkolenie: „Podejście psychodynamiczne w psychoterapii”
 • dwuletnią treningową analityczną psychoterapię grupową

mgr Martyna Szota — psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

 • ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • obecnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
 • oprócz pracy na Oddziale przyjmuje w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ Vera-Med w Katowicach, ponadto pełni funkcję psychologa w Stowarzyszeniu „MOST” w oddziałach w Zabrzu i Mysłowicach oraz w Forum „Razem” w Zabrzu, gdzie pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z opiekunami osób niepełnosprawnych

Staże:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach
 • Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

Ukończyła:

 • szkolenie: „Czego warto nauczyć się od terapeutów CBT – szkolenie dla psychologów i lekarzy. Podstawy terapii schematu, DBT, ACT i CFT”
 • szkolenie: „Co psychoterapeuta powinien wiedzieć o lekach w 2021 roku?”
 • szkolenie: „Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka”
 • szkolenie: „Jak pracować z pacjentem w podeszłym wieku – co każdy psychoterapeuta i psychiatra wiedzieć powinien”
 • szkolenie: „Pacjent uzależniony w gabinecie psychoterapeuty lub psychiatry. Nowe podejście”
 • szkolenie: „Pacjent doświadczający kryzysu utraty i żałoby – interwencja kryzysowa w praktyce”
 • szkolenie: „Pacjent z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty”

mgr Anna Połeć — psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji

 • studiowała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach
 • ukończyła również 5-letnie akredytowane szkolenie Terapii Systemowej Rodzin w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

 • w 2004 roku zajmowała się osobami starszymi w domach pomocy społecznej, konsultowała świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, a także współpracowała z rodzinami zastępczymi
 • prowadziła szkolenia oraz terapię grupową na oddziale dziennym specjalizującym się w terapii zaburzeń afektywnych (nastroju)
 • aktualnie skupia się na praktyce indywidualnej

Staże:

 • Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia w Gliwicach
 • Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie

Ukończyła:

 • szkolenie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej („Pro Familia”, Kraków)
 • warsztaty rozwijające umiejętności pracy z dzieckiem (Świetlica socjoterapeutyczna „Gniazdo”, Katowice)
 • 2-letnią treningową analizę grupową

Praca terapeutyczna na oddziale odbywa się pod stałą, regularną superwizją superwizora PTP

mgr. Artura Kuliga

który posiada Certyfikat:

 • Psychoterapeuty SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 492)
 • Superwizora SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 160)
 • European Certificate of Psychotherapy (ECP) wydawany przez European Association for Psychotherapy (EAP)
 • Certyfikat psychoterapeuty Więzi Prenatalnej i Okołoporodowe rekomendowany przez International Society of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM)
 • Międzynarodowy Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR THERAPEUTISCHE HYPNOSE UND HYPNOSEFORSCHUNG (I-GTH) – Międzynarodowe Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą (I-GTH)
 • Certyfikat Lidera Grup Balinta wydany przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie.

Terapeutów i pacjentów w pracy wspierają także:

mgr Izabela Rakoczy — specjalista pracy socjalnej

mgr Lidia Zych — pielęgniarka w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oliwia Pawlicka — pielęgniarka

Barbara Job — pracownik rejestracji

Kinga Petera — pracownik rejestracji

Share this Page