Jak zacząć?

Przyjęcie na oddział odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ma na celu uzgodnienie, czy taka forma terapii jest wskazana dla danego pacjenta.

W celu zapewnienia naszym pacjentom jak najlepszych warunków terapii kwalifikacja do grupy odbywa się dwuetapowo. Pierwsza rozmowa to rozmowa z psychoterapeutą-psychologiem współprowadzącym grupę — rozmowy te odbywają się najczęściej w piątki po południu. Druga rozmowa to rozmowa z psychiatrą-psychoterapeutą współprowadzącym grupę, rozmowy te odbywają się w piątki, w godzinach 12:30 – 14:00.

W szczególnych przypadkach — w razie konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji, bądź rozwiania pojawiających się czasem wątpliwości, proces kwalifikacji może się wydłużyć. Zwykle jednak — jeśli tylko jest wolne miejsce w grupie — od zgłoszenia się na pierwszą rozmowę do przyjęcia mija od kilku dni do kilku tygodni w zależności od aktualnej kolejki lub jej braku.

Przyjęcia na oddział — po zakwalifikowaniu — odbywają się w środy.

W celu umówienia rozmowy prosimy o kontakt z rejestracją oddziału (czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00) pod numerem telefonu 32 354 21 88 – i to jest pierwszy krok do rozpoczęcia terapii. W przypadku przedłużającej się zajętości numeru prosimy o kontakt pod numer tel. 601186166.

Na rozmowę kwalifikacyjną pacjenci umawiają się telefonicznie lub w siedzibie oddziału, nie ma możliwości umówienia przez osobę trzecią (męża, żonę, siostrę, etc.)

Na rozmowę kwalifikacyjną NIE trzeba mieć skierowania. W przypadku kontynuacji leczenia wskazane jest przedstawienie dotychczasowej dokumentacji leczenia.

Share this Page