O oddziale

Oddział działa od 2011 roku, leczenie finansowane jest w ramach NFZ.

Oddział dzienny specjalizuje się w terapii zaburzeń afektywnych (nastroju — np. depresji), nerwic oraz zaburzeń lękowych.

W ramach zajęć na oddziale dziennym odbywają się:

  • psychoterapia grupowa
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia psychoedukacyjne
  • trening kompetencji społecznych
  • konsultacje psychiatryczne
  • konsultacje psychologiczne

Po przyjęciu na zajęcia oddziału pacjenci uczestniczą w nich przez 12 tygodni 5 dni w tygodniu w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, zajęcia są zróżnicowane i indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez psychiatrę oddziału konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego — oddział pokrywa koszt takiego leczenia i zaopatruje w leki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki program terapii wymaga przeorganizowania rozkładu dnia na czas terapii, czasem skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na jego czas (oddział wystawia druk „L4” na cały czas terapii na oddziale), lecz taka forma terapii — terapia grupowa — jest uznawana za najskuteczniejszą formę terapii zaburzeń i chorób psychicznych.

Share this Page