O oddziale

Oddział działa od 2011 roku, leczenie finansowane jest w ramach NFZ.

Oddział dzienny specjalizuje się w terapii zaburzeń afektywnych (nastroju — np. depresji), nerwic oraz zaburzeń lękowych.

W ramach zajęć na oddziale dziennym odbywają się:

  • psychoterapia grupowa
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia psychoedukacyjne
  • trening kompetencji społecznych
  • konsultacje psychiatryczne
  • konsultacje psychologiczne

Po przyjęciu na zajęcia oddziału pacjenci uczestniczą w nich przez 12 tygodni 5 dni w tygodniu w dni robocze. Zajęcia są zróżnicowane i indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez psychiatrę oddziału konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego — oddział pokrywa koszt takiego leczenia i zaopatruje w leki. Dodatkowo każdego dnia pobytu zapewniamy posiłek (obiad). Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki program terapii wymaga przeorganizowania rozkładu dnia na czas terapii, czasem skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na jego czas (oddział wystawia druk ZLA na cały czas terapii na oddziale – powszechnie zwany „L4”), lecz taka forma terapii — terapia grupowa — jest uznana za najskuteczniejszą formę terapii zaburzeń i chorób psychicznych.

Share this Page