Strona ta powstała w celu przedstawienia Państwu informacji o świadczonej w ramach naszego Oddziału psychoterapii grupowej. Wychodzimy bowiem z założenia, że skuteczna psychoterapia — a na takiej nam zależy — polega na współpracy terapeutów i pacjenta. By taka współpraca mogła zaistnieć, obie strony muszą wiedzieć, na czym polega nasze działanie, jaki jest jego cel, możliwości i ograniczenia, oraz jakich zasad należy przestrzegać, by znacząco zwiększyć skuteczność leczenia.

Na Oddziale oferujemy specjalistyczną pomoc w leczeniu depresji (zaburzeń afektywnych), nerwic oraz innych zaburzeń psychicznych — każdorazowo przyjęcie na oddział poprzedzone jest uzgodnieniem czy ta forma leczenia wskazana jest w danej sytuacji.

Psychoterapia na oddziale odbywa się w nurcie psychodynamicznym, włączamy także uznane przez nas za cenne interwencje i treści z innych szkół psychoterapii.

Celem psychoterapii jest pomoc pacjentom w rozwiązaniu zgłaszanych problemów — najczęściej przejawiających się jako objawy (nerwicowe, lękowe, depresyjne itd.) poprzez zrozumienie mechanizmu ich powstawania i utrzymywania oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie późniejszym ich nawrotom. Ten model psychoterapii oferuje trwałe zmiany — w odróżnieniu od psychoterapii behawioralno-poznawczej efekt terapeutyczny pojawia się później, lecz jest trwalszy, co ogranicza nawroty, daje trwałe mechanizmy lepszego radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Psychoterapia grupowa nie jest grupą wsparcia — grupy wsparcia koncentrują się na wsparciu — w przeżywaniu konsekwencji życiowych sytuacji kryzysowych lub zaburzonego funkcjonowania, dając czasową (często ograniczoną do czasu udziału w grupie) ulgę, nie dotykają kwestii usuwania przyczyn objawów — często przyczyniając się do utrwalania sposobu działania, którego konsekwencją jest trwanie objawów.

Psychoterapia grupowa to przyglądanie się sobie w kontakcie z ludźmi oraz eksplorowanie nowych bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, praca nad poprawą jakości relacji, skuteczniejszym radzeniem sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie w naszych codziennych grupach — związku, rodzinie, zespole w pracy, procentująca w przyszłości, której efekty trwają znacznie dłużej niż udział w grupie terapeutycznej, często całe życie.

Otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych, zaopiekowanych zasadami i normami „cieplarnianych” warunkach terapii grupowej umożliwia nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi po ukończeniu terapii — o wiele szybciej niż dzieje się to przy pomocy psychoterapii indywidualnej — w której pacjent ma kontakt tylko z terapeutą. Terapia grupowa jest swego rodzaju „laboratorium” w którym w relacjach pomiędzy pacjentami odtwarza się funkcjonowanie w życiu — to, co jest zasobem, a także to, co jest problemem. W tych laboratoryjnych warunkach łatwiej jest podjąć próbę zmiany funkcjonowania, jak w każdym laboratorium — tu także obowiązują zasady.

Ważne dla ułatwienia pacjentom pracy i uczestnictwa w terapii jest zadbanie o odpowiedni dobór uczestników — tak, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, by mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach, dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami. Zasadniczo grupę tworzą osoby podobnym problemem — ułatwia to wzajemne zrozumienie i wymianę doświadczeń.

Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie (ale i z pomocą terapeutów) i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie ujawniające się w kontaktach z innymi. Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

 • nie jesteś sam(a) w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków i radości
 • potrafisz pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem
 • możesz podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia
 • jesteś słuchany(a) i zauważany(a) przez innych ludzi, inni uznają Twoją odmienność i wyjątkowość
 • możesz wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności
 • jesteś częścią ważnej dla siebie wspólnoty i czujesz się bezpiecznie
 • potrafisz przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w Twoim życiu
 • potrafisz pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi Ci ludźmi.

Istnieje kilka ważnych zasad pracy grupy w trakcie trwania terapii:

 • poufność — pisemne zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy informacji o osobach z grupy poza sesjami terapeutycznymi
 • zasada systematyczności i obecności
 • powstrzymanie się od agresji wobec siebie i innych
 • unikanie ocen, gdyż oceny „dobrze — źle” nie służą poszukiwaniom rozwiązań

Grupa terapeutyczna składa się z maksymalnie 12 osób.

Uczestnicy grupy dobierani są w sposób mający zoptymalizować proces terapeutyczny, zarówno pod kątem zgłaszanych problemów, jak i wieku, płci oraz doświadczeń życiowych.

Share this Page