Leki

W razie konieczności kontynuacji bądź w przypadku gdy psychiatra uzna to za wskazane, wraz z leczeniem psychoterapeutycznym prowadzona jest farmakoterapia — leczenie lekami. W takim przypadku leki zapisywane na oddziale pacjenci dostają z Oddziału — pokrywamy ich koszt oraz dostarczamy je. Głównym czynnikiem leczącym jest jednak psychoterapia, jako że docelowym stanem jest funkcjonowanie po terapii bez leków, jesteśmy raczej skłonni leki odstawiać, niż stawiać na farmakoterapię.

Na wstępnym etapie taka terapia — połączenie psycho- i farmakoterapii czasem przynosi najlepsze rezultaty terapeutyczne.

Share this Page