jak zacząć?

Przyjęcie na oddział odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez osobę prowadzącą grupę terapeutyczną. Rozmowa ma na celu uzgodnienie, czy taka forma terapii jest wskazana dla danego pacjenta.

W celu zapewnienia naszym pacjentom jak najlepszych warunków terapii kwalifikacja do grupy odbywa się dwuetapowo. Pierwsza rozmowa to rozmowa z psychoterapeutą-psychologiem współprowadzącym grupę - rozmowy te mają miejsce najczęściej w piątki po południu

Druga rozmowa to rozmowa z psychiatrą-psychoterapeutą współprowadzącym grupę, rozmowy te odbywają się w piątki, w godzinach 12:30 - 14:00,

W szczególnych przypadkach - w razie konieczności dostarczenia dodatkowej dokumentacji, badź rozwiania pojawiąjących sie czasem wątpliwości, proces kwalifikacji może się wydłużyć, zwykle jednak - jesli tylko jest wolne miejsce w grupie - od zgłoszenia się na pierwsza rozmowę do przyjęcia mija od kilku dni do kilku tygodni w zalezności od aktualnej kolejki lub jej braku.

Przyjęcia na oddział - po zakwalifikowaniu - odbywają się w poniedziałki.

w celu umówienia rozmowy prosimy o kontakt z rejestracją oddziału - czynna w dni robocze w godzinach 8-13:00 - pod numerem telefonu 32 354 21 88 - i to jest pierwszy krok do rozpoczęcia terapii...

na rozmowę kwalifikacyjną pacjenci umawiają się osobiście telefonicznie lub w siedzibie oddziału, nie ma możliwości umówienia przez osobę trzecią /męża, żonę, siostrę, etc./

Na rozmowę kwalifikacyjną NIE trzeba mieć skierowania.