Terapia grupowa w ramach NFZ

AKTUALNOŚCI - KORONAWIRUS

Pracujemy nieprzerwanie od początku pandemii (właściwie od 2011 roku)- osoby chętne do podjecia terapii proszone są o kontakt z rejestracją lub numerem telefonu 601186166

 

 

Na Oddziale oferujemy specjalistyczną pomoc w leczeniu depresji (zaburzeń afektywnych), nerwic oraz innych zaburzeń psychicznych - każdorazowo przyjęcie na oddział poprzedzone jest uzgodnieniem czy ta forma leczenia wskazana jest w danej sytuacji. 

Psychoterapia na oddziale odbywa się w nurcie psychodynamicznym, włączamy także uznane przez nas za cenne interwencje i treści z innych paradygmatów.

Celem psychoterapii jest pomoc pacejntom w rozwiazaniu zgłaszanych problemów - najcześciej przejawiajacych się jako objawy (nerwicowe, lękowe, depresyjne..) poprzez zrozumienie mechanizmu ich powstawania i utrzymywania oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie późniejszym ich nawrotom - ten model psychoterapii oferuje trwałe zmiany - w odróżnieniu od psychoterapii behawioralno-poznawczej efekt terapeutyczny pojawia się później, lecz jest trwalszy, co ogranicza nawroty, daje trwałe mechanizmy lepszego radzenia sobie z  zyciowymi wyzwaniami.

Psychoterapia grupowa nie jest grupą wsparcia - grupy wsparcia koncentrują się na wsparciu w przeżywaniu konsekwencji zaburzonego funkcjonowania, dając czasową (często ograniczoną do czasu udziału w grupie) ulgę, nie dotykają kwestii usuwania przyczyn objawów - często przyczyniając się do utrwalania sposobu działania którego konsekwencją jest trwanie objawów.

Psychoterapia grupowa to przyglądanie się sobie w kontakcie z ludźmi oraz eksplorowanie nowych bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, praca nad poprawą jakości relacji, skuteczniejszym radzeniem sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą życie w naszych codziennych grupach - związku, rodzinie, zespole w pracy.

Otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych, zaopiekowanych zasadami i normami "cieplarnianych" warunkach terapii grupowej umożliwia nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi po ukończeniu terapii - o wiele szybciej niż dzieje się to przy pomocy psychoterapii indywidualnej - w której pacjent ma kontakt tylko z terapeutą. Terapia grupowa jest swego rodzaju "laboratorium" w którym w relacjach pomiędzy pacjentami odtwarza się fukcjonowanie w życiu - to co jest zasobem, a także to co jest problemem. W tych laboratoryjnych warunkach łatwiej jest podjąć próbę zmiany funkcjonowania, jak w każdym laboratorium - tu także obowiązują zasady.

Ważne dla ułatwienia pacjentom pracy i uczestnictwa terapii jest zadbanie o odpowiedni dobór uczestników - tak, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, by mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach, dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami. Zasadniczo grupę tworzą osoby podobnym problemem - ułatwia to wzajemne zrozumienie i wymianę doświadczeń.

Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie (ale i z pomoca terapeutów) i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi. Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

- nie jesteś sam(a) w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków i radości.

- potrafisz pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem.

- możesz podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia.

- jesteś słuchany(a) i zauważany(a) przez innych ludzi, inni uznają Twoją odmienność i wyjątkowość

- możesz wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności

- jesteś częścią ważnej dla siebie wspólnoty i czujesz się bezpiecznie

- potrafisz przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w Twoim życiu

- potrafisz pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi Ci ludźmi

Istnieje kilka ważnych zasad do przestrzegania w trakcie trwania terapii:

- zasada tajemnicy - powstrzymanie się o mówieniu o osobach z grupy poza sesjami terapeutycznymi

- zasada systematyczności i obecności

- zasada nieagresji wobec siebie i innych,

- zasada nieoceniania, gdyż oceny „dobrze-źle” nie służą poszukiwaniom rozwiązań

 

grupa terapeutyczna składa się z maksymalnie 12 osób