Oddział Dzienny

Od początku 2011 roku w naszej poradni działa oddział dzienny finansowany w ramach NFZ.
oddział dzienny specjalizuje się w terapii zaburzeń afektywnych /nastroju/.

w ramach zajęć na oddziale dziennym odbywają się:

- psychoterapia grupowa

- terapia zajęciowa

- muzykoterapia

- relaksacja

- zajęcia psychoedukacyjne

- trening kompetencji społecznych

- konsultacje psychiatryczne

- konsultacje psychologiczne

Po przyjęciu na zajęcia oddziału pacjenci uczestniczą w nich przez 12 tygodni 5 dni w tygodniu w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, zajęcia są zróżnicowane i indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez psychiatrę oddziału konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego - oddział pokrywa koszt takiego leczenia. Dodatkowo każdego dnia pobytu zapewniamy posiłek /obiad/. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki program terapii wymaga przeorganizowania rozkładu dnia na czas terapii, czasem skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na jego czas /oddział wystawia druk L4 na cały czas terapii na oddziale/ , lecz taka forma terapii - terapia grupowa -  jest uznana za najskuteczniejszą formę terapii zaburzeń i chorób psychicznych.