Pracownicy

zajęcia na oddziale dziennym prowadzone są przez doświadczony, wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny.

lek. med. Andrzej Marks - psychiatra, kierownik oddziału

 - specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

- absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

- pracuje w poradni "Na Witosa" w Katowicach

- szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

- pracuje pod superwizją Pawła Glity 

- zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych z zaburzeiami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości

 

mgr Łukasz Lewandowski - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 • ukończył studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w latach 2007 - 2010 pracował w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej jako terapeuta;  zajmował się tam diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, terapią małżeńską i rodzinną, konsultował także Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Placówkę Interwencyjną
 • w latach 2006 - 2007 pracował jako badacz w firmie BCMM badania marketingowe i szkolenia, prowadziłem tam badania ilościowe i jakościowe na potrzeby marketingu.
 • w 2006 roku odbył staż w komendzie wojewódzkiej policji w katowicach w wydziale kryminalnym
 • w latach 2003-2004 oraz w roku 2005 odbył staż w II szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej na oddziałach psychiatrycznym ogólnym, oraz psychiatrycznym geriatrycznym.
 • od 2006 roku pracuję w NZOZ vera-med, gdzie przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej
 • w latach 2010-2011 pracował jako terapeuta na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Katowicach

od 2010 prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny.

 • jest w trakcie całościowego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • ukończył szkolenie "Terapia i Rehabilitacja w Psychiatrii" (2005)
 • ukończył szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część I"
 • ukończył szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część II" i posiadam uprawnienia do przeprowadzania tych szkoleń
 • ukończył warsztaty "Norma a patologia zachowań seksualnych dzieci i młodzieży" - Pracownia Terapii i Rozwoju - Wiesław Sokoluk 2008
 • brałem udział w ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" - Fundacja Dzieci Niczyje - 2008
 • ukończył szkolenie "Dziecko Krzywdzone. Rozpoznawanie objawów" - OPDziR 2007
 • ukończył szkolenie "Interwencja Kryzysowa - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych" - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 2007
 • wystąpił z wykładem na sympozjum "Przyjazne Przesłuchiwanie Dzieci" - 2008
 • ukończył szkolenie "Chochlik Męczybrzuszek - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi" - Rafał Antkowiak 2011
 • ukończył szkolenie "Ach, powtórz to wszystko jeszcze raz - psychoterapia pacjentów z natręctwami" - Krzysztof Klajs 2011
 • ukończył szkolenie "Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami" - Katarzyna Szymańska 2010
 • ukończył szkolenie "Zanim Dorosnę - diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży" - Violetta Ambroziak 2007
 • ukończył szkolenie "Wszystkie drogi prowadzą do.. komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii" - Małgorzata Skubacz 2007
 • ukończył szkolenie "Lęk - mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródeł wsparcia" - Elżbieta Czapiewska-Zejden 2007
 • uczestniczył w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim w Krakowie 2014
 • ukończył szkolenie Hipnoza - królewska droga do nieświadomości - 2016

pracuje pod regularną superwizją superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Krzysztofa Klajsa, Dyrektora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego

mgr Agnieszka Lewandowska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

- ukończyła  studia psychologiczne  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalności: psychologia kliniczno- sądowa oraz psychologia wychowawcza dzieci i młodzieży

Jest w trakcie całościowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Doświadczenie zawodowe:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Vera -Med”
- Dzienny Oddział Psychiatryczny w NZOZ Vera-Med
- Dzienny Odział Psychoterapii w szpitalu MSWi A w Katowicach
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w  Katowicach
Praktyki, staże:
- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach
- Centrum Pediatrii w Sosnowcu Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Katowicach
Jest w trakcie całościowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Ukończyła:
- Roczny Program Edukacji Psychologicznej powadzony w konwencji Gestalt
- Szkolenie: „Metafora i bajka w pracy z dorosłymi”  Polski Instytut Ericksonowski
- Szkolenie:  "Podstawy systemowej terapii rodzin"
- Szkolenie:"Systemowa terapia rodzin"
- Szkolenie:Podejście psychodynamiczne w psychoterapii"
- Dwuletnią Treningową analityczną psychoterapię grupową

 

Renata Szczepańska-Pradyszczuk

Wykształcenie

- w 2015 ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

- w 2017 ukończyłam podyplomowe doskonalenia zawodowe na dwóch kierunkach: oligofrenopedagogika i przygotowanie pedagogiczne

- w 2019 ukończyłam 2 letnie studia z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej w ramach kształcenia podyplomowego

- w 2019 rozpoczęłam czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe :

- 2016 - 2017 pracowałam w Zakładzie Medyczno - Opiekuńczym jako terapeuta. Do moich obowiązków należała diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

- 2017 pracowałam w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej na stanowisku psychologa szkolnego

2017 - 2018 pracowałam w Niepublicznej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej zajmując się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży , poradnictwem psychologicznym dla rodziców

od 2018 pracuję w Szpitalu Miejskim w Piekarach Śląskich prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną na Dziennym Oddziale Rehabilitacji

od stycznia 2019 pracuję w NZOZ vera-med na dziennym oddziale psychoterapii oraz w ramach poradni zdrowia psychicznego

Praktyki, staże:

2014 - Centrum Interwencji Kryzysowej w Bytomiu,

2015 - Dzienny Oddział Psychiatryczny w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu

2018 - Dzienny Oddział Psychoterapii NZOZ vera - med

Szkolenia, kursy:

kurs Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz osobowości MMPP - 2 (Salvate, 2015)

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka (Egoselect Akademia

Terapeuty, 2017)

 KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych

dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego (Egoselect Akademia Terapeuty, 2017)

 Rozwój psychoseksulany dzieci i młodzieży (Metis,2017)

Studium Terapii Dzieci i Młodzieży 140 h (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, 2017)

 Elementy diagnozy neuropsychologicznej (Akademia Psyche, 2018)

 Zasady prowadzenia grup wsparcia (Fundacja Rozwoju i Pomocy Psychoterapii,2018)

 8 tygodniowy program Redukcji Stresu Opartej na Uważności (organizator: dr

Aleksandra Dembińska, 2018)

 Pogłębiony Trening Mindfulness(organizator: dr Aleksandra Dembińska,2019)

 40 godzinny kurs Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców cz. I (organizator: Przemiana

Katarzyna Zawadzka, 2018)

 Interwencja kryzysowa w praktyce psychologa klinicznego (Akademia Psyche, dr. n.

hum. Wanda Badura – Madej, 2018 )

 Psychoterapia poznawczo – behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi

problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa (prof. Cory F. Newman, organizator:

Uniwersytet SWPS, 2018)