Pracownicy

zajęcia na oddziale dziennym prowadzone są przez doświadczony, wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny.

lek. med. Andrzej Marks - psychiatra, kierownik oddziału

 - specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

- absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

- pracuje w poradni "Na Witosa" w Katowicach

- szkolenie w dziedzinie psychoterapii: czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

- pracuje pod superwizją Pawła Glity 

- zainteresowania zawodowe: psychoterapia indywidualna i grupowa pacjentów dorosłych z zaburzeiami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości

 

Agnieszka Maczuga - terapeutka zajęciowa
Wykształcenie:

- 2006-2008-  Medyczne Studium Zawodowe w Rudzie Śląskiej, kierunek  terapia zajęciowa,

Zatrudnienie:

- 2009- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, Gliwice.

- 28.09.09-20.07.2011- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Oddział Psychiatryczny Stacjonarny

Praktyki zawodowe

- Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej,

- Ośrodek św. Elżbieta w Rudzie Śląskiej,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Śląskiej,

- Zakład Opiekuńczo- Pielęgnacyjny w Rudzie Śląskiej,

- Szpital Miejski nr 2 Oddział Psychiatryczny w Rudzie Śląskiej,

- Dzienny Dom pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,

- Dom Dziennego Pobytu w Chorzowie.

Wolontariat:
Świadczenie usług wolontarystycznych  na rzecz:

 • Sekcji Terenowej Olimpiad Specjalnych „Łukaszki”,
 • II Spotkania Aktorskiego Osób Niepełnosprawnych Ruda Śląska,
 • VI Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
 • X Olimpiady Radości,
 • VII Regionalnego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Olimpiad Specjalnych dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku,
 • XI Olimpiady Radości.

mgr Agnieszka Lewandowska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

- ukończyła  studia psychologiczne  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalności: psychologia kliniczno- sądowa oraz psychologia wychowawcza dzieci i młodzieży

Jest w trakcie całościowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Doświadczenie zawodowe:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Vera -Med”
- Dzienny Oddział Psychiatryczny w NZOZ Vera-Med
- Dzienny Odział Psychoterapii w szpitalu MSWi A w Katowicach
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w  Katowicach
Praktyki, staże:
- Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach
- Centrum Pediatrii w Sosnowcu Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Katowicach
Jest w trakcie całościowego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne podyplomowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej.
Ukończyła:
- Roczny Program Edukacji Psychologicznej powadzony w konwencji Gestalt
- Szkolenie: „Metafora i bajka w pracy z dorosłymi”  Polski Instytut Ericksonowski
- Szkolenie:  "Podstawy systemowej terapii rodzin"
- Szkolenie:"Systemowa terapia rodzin"
- Szkolenie:Podejście psychodynamiczne w psychoterapii"
- Dwuletnią Treningową analityczną psychoterapię grupową

mgr Łukasz Lewandowski - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 • ukończył studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w latach 2007 - 2010 pracował w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej jako terapeuta;  zajmował się tam diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, terapią małżeńską i rodzinną, konsultował także Świetlice Socjoterapeutyczne oraz Placówkę Interwencyjną
 • w latach 2006 - 2007 pracował jako badacz w firmie BCMM badania marketingowe i szkolenia, prowadziłem tam badania ilościowe i jakościowe na potrzeby marketingu.
 • w 2006 roku odbył staż w komendzie wojewódzkiej policji w katowicach w wydziale kryminalnym
 • w latach 2003-2004 oraz w roku 2005 odbył staż w II szpitalu miejskim w Rudzie Śląskiej na oddziałach psychiatrycznym ogólnym, oraz psychiatrycznym geriatrycznym.
 • od 2006 roku pracuję w NZOZ vera-med, gdzie przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej
 • w latach 2010-2011 pracował jako terapeuta na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu MSWiA w Katowicach

od 2010 prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny.

 • jest w trakcie całościowego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • ukończył szkolenie "Terapia i Rehabilitacja w Psychiatrii" (2005)
 • ukończył szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część I"
 • ukończył szkolenie "Szkoła dla Rodziców - część II" i posiadam uprawnienia do przeprowadzania tych szkoleń
 • ukończył warsztaty "Norma a patologia zachowań seksualnych dzieci i młodzieży" - Pracownia Terapii i Rozwoju - Wiesław Sokoluk 2008
 • brałem udział w ogólnopolskiej konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" - Fundacja Dzieci Niczyje - 2008
 • ukończył szkolenie "Dziecko Krzywdzone. Rozpoznawanie objawów" - OPDziR 2007
 • ukończył szkolenie "Interwencja Kryzysowa - pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych" - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 2007
 • wystąpił z wykładem na sympozjum "Przyjazne Przesłuchiwanie Dzieci" - 2008
 • ukończył szkolenie "Chochlik Męczybrzuszek - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi" - Rafał Antkowiak 2011
 • ukończył szkolenie "Ach, powtórz to wszystko jeszcze raz - psychoterapia pacjentów z natręctwami" - Krzysztof Klajs 2011
 • ukończył szkolenie "Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami" - Katarzyna Szymańska 2010
 • ukończył szkolenie "Zanim Dorosnę - diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży" - Violetta Ambroziak 2007
 • ukończył szkolenie "Wszystkie drogi prowadzą do.. komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii" - Małgorzata Skubacz 2007
 • ukończył szkolenie "Lęk - mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródeł wsparcia" - Elżbieta Czapiewska-Zejden 2007
 • uczestniczył w V Europejskim Kongresie Ericksonowskim w Krakowie 2014
 • ukończył szkolenie Hipnoza - królewska droga do nieświadomości - 2016

pracuje pod regularną superwizją superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Krzysztofa Klajsa, Dyrektora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.