O oddziale.

Oddział działa od 2011 roku, leczenie finansowane jest w ramach NFZ.

Oddział dzienny specjalizuje się w terapii zaburzeń afektywnych /nastroju/,  nerwic oraz zaburzeń lękowych.

w ramach zajęć na oddziale dziennym odbywają się:

- psychoterapia grupowa

- terapia zajęciowa

- muzykoterapia

- relaksacja

- zajęcia psychoedukacyjne

- trening kompetencji społecznych

- konsultacje psychiatryczne

- konsultacje psychologiczne

Po przyjęciu na zajęcia oddziału pacjenci uczestniczą w nich przez 12 tygodni 5 dni w tygodniu w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych, zajęcia są zróżnicowane i indywidualnie dostosowywane do potrzeb naszych pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez psychiatrę oddziału konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego - oddział pokrywa koszt takiego leczenia i zaopatruje w leki. Dodatkowo każdego dnia pobytu zapewniamy posiłek /obiad/. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki program terapii wymaga przeorganizowania rozkładu dnia na czas terapii, czasem skorzystania ze zwolnienia lekarskiego na jego czas /oddział wystawia druk "L4" na cały czas terapii na oddziale/ , lecz taka forma terapii - terapia grupowa -  jest uznana za najskuteczniejszą formę terapii zaburzeń i chorób psychicznych.