O terapii

Psychoterapia grupowa to przyglądanie się sobie w kontaktach z innymi ludźmi oraz eksplorowanie nowych bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, pokonanie trudności w sytuacjach kontaktu z innymi osobami.

Otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych, zaopiekowanych zasadami i normami "cieplarnianych" warunkach terapii grupowej umożliwia nawiązywanie bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi po ukończeniu terapii - o wiele szybciej niż dzieje się to przy pomocy psychoterapii indywidualnej - w której pacjent ma kontakt tylko z terapeutą. Terapia grupowa jest swego rodzaju "laboratorium" w którym w relacjach pomiędzy pacjentami odtwarza się fukcjonowanie w życiu - to co jest zasobem, a także to co jest problemem. W tych laboratoryjnych warunkach łatwiej jest podjąć próbę zmiany funkcjonowania, choć nie jest to łatwe - i jak w każdym laboratorium - tu także obowiązują zasady.

Ważne dla ułatwienia pacjentom pracy i uczestnictwa terapii jest zadbanie o odpowiedni dobór uczestników - tak, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, by mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach, dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami. Zasadniczo grupę tworzą osoby podobnym problemem - ułatwia to wzajemne zrozumienie.

Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie (ale i z pomoca terapeutów) i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi. Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

- nie jesteś sam w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków, a także radości i wzlotów

- potrafisz pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem

- możesz podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia

- jesteś słuchany i zauważany przez innych ludzi, inni uznają Twoją odmienność i wyjątkowość

- możesz wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności

- jesteś częścią ważnej dla siebie wspólnoty i czujesz się bezpiecznie

- potrafisz przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w Twoim życiu

- potrafisz pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi Ci ludźmi

Istnieje kilka ważnych zasad do przestrzegania w trakcie trwania terapii:

- zasada tajemnicy, ważna w grupie terapeutycznej co oznacza nie mówienie o osobach z grupy poza sesjami terapeutycznymi

- zasada systematyczności i obecności

- zasada nieagresji wobec siebie i innych,

- zasada nieoceniania, gdyż oceny „dobrze-źle” nie służą poszukiwaniom rozwiązań

Terapia grupowa w naszym oddziale prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym oraz integratywnym /łączącym różne podejścia psychoterapautyczne - systemowe, behawioralno-poznawcze, strategiczne/

grupa terapeutyczna składa się z maksymalnie 12 osób