ile to kosztuje?

terapia na Oddziale opłacana jest w ramach NFZ.

podjąć terapię na oddziale można pod warunkiem posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub w przypadku bycia objętym opieką zdrowotną na podstawie innych uprawnień /np. zgodnie z decyzją prezydenta miasta, lub innych./

pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza z poradni mającej ważną umowę z NFZ.